Tom Vandenkendelaere

Brussel, 5 februari 2019.

Naar aanleiding van een studie van de UCL over de impact van de veestapel op het milieu, bepleit Greenpeace een afbouw van de Vlaamse veestapel met 83% tegen 2050. “Dat voorstellen komen, is op zich positief, maar dat zijn percentages die hard aankomen bij boeren. Ik bied de tafel aan om de dialoog hierover tussen beiden mogelijk te maken.” reageert Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V).

“We moeten af van de loopgravenmentaliteit tussen landbouw en ecologisten. Dat helpt werkelijk niemand. Ik pleit ervoor om op basis van technologische vooruitgang en concrete wetgeving de landbouw verstandig te verduurzamen. Op basis van correcte cijfers, overleg en met het volgende in het achterhoofd: we moeten samen een oplossing vinden om tegelijk de klimaatdoelen te bereiken én onze boeren en voedselvoorziening een toekomst te garanderen met een eerlijk inkomen. Dat is wat de échte ambitie moet zijn.”

 Dit zijn geen nieuwe feiten

“De studie van de UCL heeft zeker zijn waarde. Onze intensieve veeteelt speelt inderdaad een rol in de broeikas-uitstoot en het is inderdáád zo dat we af moeten van het massaal importeren van veevoeder uit Brazilië of Argentinië. Dit zijn geen nieuwe feiten. Wij weten dat daar het, in dit geval toepasselijke, kalf écht gebonden ligt in de UCL-berekeningen. Precies daarom zijn we in Vlaanderen al jaren bezig met het ontwikkelen van duurzame alternatieven en technologische vernieuwing. Daar ligt de échte oplossing. Het aantal runderen zelf met 80% verminderen impliceert een economisch en sociaal bloedbad bij onze boeren en daar pas ik voor.”

 Een echte ‘kringlooplandbouw’

“Wat we wél moeten doen is het wegwerken van wettelijke restricties en hiaten om ook in de landbouw over te schakelen naar een circulaire economie, naar een echte ‘kringlooplandbouw’. Het nieuwe Gemeenschappelijke landbouwbeleid biedt ook kansen om Vlaamse accenten op maat te leggen. Zoals de ontwikkeling van een insectensector om mest te verwerken en er veevoeder van te maken. Of extra steun om eiwitrijke gewassen zoals soja en luzerne zelf te verbouwen in plaats van in te voeren. Maar daar stopt het niet: we moeten durven nadenken over biotechnologieën zoals CRISPR en, ja, ook ggo’s. Want de grootste quick win ligt in de afbouw van de invoer van veevoeders. Het kan niet dat we massaal genetisch gemodificeerde soja blijven importeren uit Brazilië. Het is perfect mogelijk om deze hier te verbouwen. Dat zou een enorme ecologische winst opleveren.”