Foto Tom Vandenkendelaere Brexit

Brussel, 22 mei 2019

Er zijn 3,3 miljoen leghennen in ons land waarvan 45% in West-Vlaanderen. Al bijna één derde van de kippen zijn besmet met de voor de mens onschadelijke vogelgriep-variant H3N1. Het gaat om meer dan 40 bedrijven over heel Vlaanderen en het aantal stijgt nog dagelijks. De schade wordt nu al geschat op meer dan 13 miljoen euro. Tom Vandenkendelaere vraagt dringend actie.

 

“De uitbraak dateert van april en neemt intussen endemische proporties aan. Onder meer slachthuizen en voedselleveranciers nemen al strenge maatregelen en veel pluimveebedrijven verhoogden drastisch hun bio-veiligheid onder meer door extra ontsmetting.  Toch blijven vele besmette bedrijven, noodgedwongen, actief waardoor het dweilen is met de kraan open. Doortastende maatregelen moeten van bovenaf worden opgelegd én de pluimveehouders moeten de verzekering krijgen dat ze worden vergoed.”

 

“Het probleem is dat deze specifieke vogelgriep-variant (H3N1) als licht-pathogeen wordt beschouwd. Positief is dat er geen direct gevaar is voor de volksgezondheid, maar de kippen zijn wél ziek en moeten dus worden afgemaakt. Ook al omdat de ziekte in theorie kan muteren in een gevaarlijker variant. En dan zijn we helemaal weg van huis. Eigenlijk is opruiming mét vergoeding de enige oplossing. Die vergoeding moet echter komen uit het Sanitair Fonds. Gezien er geen écht dringend gevaar is, beschouwt men dergelijke steun op dit moment als oneerlijke staatssteun.”

 

“De knoop van het probleem moet dus in Europa worden ontward. De Commissie moet erkennen dat de H3N1-variant, die nu als ‘gewone’ griep wordt beschouwd, wel degelijk hoog-pathogeen is door de mogelijkheid tot mutatie. Daarom interpelleerde ik rechtstreeks de Commissie door de bevoegde Commissarissen Hogan en Andriukaitis aan te schrijven. Mocht de kwalificatie van H3N1 Europees worden aangepast, kan het dossier bij bevoegd Federaal minister Ducarme worden gedeblokkeerd. Dan kan het FAVV in actie treden én kan het Sanitair Fonds worden aangesproken om onze pluimveesector te vergoeden. Het is trouwens tijd dat men Europees wordt wakker geschud. Het eerste geval in Noord-Frankrijk is al een feit en ook in Nederland wordt men zenuwachtig. Verkiezingen of niet: men moet zijn verantwoordelijkheid nemen.”