Straatsburg, 16 april 2019.
Deze middag bevestigde het Europees Parlement formeel het verbod op het elektrische vissen. Dit verbod maakt deel uit van een wetgevend kader waarover bijna drie jaar tussen de Raad en het Europees Parlement werd onderhandeld. Het akkoord is controversieel omdat het hoofdzakelijk de Nederlandse vissersvloot treft. 
 
“De elektrische pulsvisserij zoals het vandaag bestaat en wordt gebruikt, is ronduit nefast voor onze Vlaamse vissers. Via een gat in de wetgeving gebruiken enkel Nederlandse vissers deze techniek immers op grote schaal en voor zuiver commerciële doeleinden. Onze kleinere Belgische vissers klagen dit terecht aan. Zij zien beduidend mindere vangsten en beperkte teruggroei. We moesten dus actie ondernemen. Zelf heb ik de situatie onder de aandacht van de bevoegd Commissaris gebracht.“

 

“Volgens dit akkoord gaat het verbod in vanaf 1 juli 2021. Tot dan is er een overgangsregeling voorzien. De helft van de Nederlandse pulsvloot, zo’n 42 schepen, moet onmiddellijk aan de ketting. De andere helft mag nog twee jaar verder pulsvissen. Daarbij komt nog de mogelijkheid voor zes schepen om voor wetenschappelijke doeleinden te pulsvissen.” 
 
Door dit akkoord kunnen de lidstaten nu ook al onmiddellijk binnen hun eigen 12-mijlszone beslissen om een verbod in te stellen. Frankrijk en het VK zetten hiervoor al de nodige stappen. Het zou een goede zaak mocht ook ons land dit overwegen.