Tom Vandenkendelaere

Europa in de bres voor transparante en voorspelbare werkomstandigheden.

Straatsburg, 16 april 2019. Het Europees Parlement keurt vandaag een nieuwe richtlijn goed die tot doel heeft transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te creëren, in het bijzonder voor werknemers in atypische arbeidsvormen.    “Dit is het sociale Europa in actie! Dankzij deze hervormde richtlijn zullen meer werknemers in heel Europa beschermd worden en dan vooral […]

Lees meer
Tom Vandenkendelaere

Verplicht schriftelijk contract voor élke werknemer

Brussel, 7 februari 2019. Vandaag stelt de Commissie het akkoord voor dat werd bereikt over een gemoderniseerde Europese arbeidswetgeving. “In de economie van de 21ste eeuw ontstaan constant nieuwe vormen van werk en dus ook atypische werknemers en contracten. Tegenover die toegenomen flexibiliteit zet Europa nu een vernieuwde sociale bescherming,”  zegt Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid […]

Lees meer
Tom Vandenkendelaere

Coördinatie Sociale Zekerheid: kansen geven aan overleg.

Straatsburg, 12 december 2018. Het Parlement geeft groen licht om de definitieve onderhandelingen op te starten tussen Commissie, Raad en Parlement over de herziening van de richtlijn over de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels. Tom Vandenkendelaere (CD&V) onthield zich bij de stemming en legt uit waarom. De situatie in België is apart “Het grootste probleem […]

Lees meer
Tom Vandenkendelaere

EP: Commissie lanceert Europese Arbeidsautoriteit

Straatsburg – 13 maart 2018. Een goed half jaar na de aankondiging door Commissievoorzitter Juncker in zijn State of the Union, komt de Commissie, bij monde van bevoegd Commissaris Thyssen, met een concreet voorstel voor een Europese Arbeidsautoriteit. De Commissie is realistisch en erg voorzichtig in haar opzet “De Europese Arbeidsautoriteit is een welkom instrument […]

Lees meer
Tom Vandenkendelaere jeugdwerkloosheid

EP wil strijd tegen jeugdwerkloosheid opvoeren

Straatsburg, 18 januari 2018 1,4 Europese jongeren geholpen door YEI Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) werpt vruchten af, maar moet gerichter. Tot nu toe werden al meer dan 1,4 miljoen Europese jongeren geholpen door het initiatief, maar er moeten extra inspanningen geleverd worden om de jongerenwerkloosheid in de EU echt grondig aan te pakken. Dat concludeert het […]

Lees meer
Tom Vandenkendelaere

Sociale Top Göteborg: Europa klaarstomen voor de jobs van morgen

Straatsburg, 16 november Sociale top in Göteborg Met de officiële aftrap van Europese Pijler van Sociale rechten morgen op de sociale top in Göteborg, wordt meer dan eens duidelijk dat het sociale aspect bovenaan de Europese agenda staat. De pijler vormt de hoeksteen van het Europese sociale beleid, een fundament waarop de lidstaten en de […]

Lees meer
Tom Vandenkendelaere sociale bescherming

Detachering: EP zet gelijk speelveld en gelijke sociale bescherming voorop

Brussel, 16 oktober 2017 Oost-West-tegenstelling Europarlementsleden van de Commissie Werk en Sociale zaken hebben een akkoord bereikt over de herziening van de detacheringsrichtlijn. Bij detachering worden werknemers van een bedrijf tijdelijk tewerkgesteld in een andere lidstaat. Door het vele misbruik moesten de Europese regels herzien worden. Die opdracht is niet vanzelfsprekend door de Oost-West-tegenstelling in […]

Lees meer