Tom Vandenkendelaere CD&V - Europees Parlement

Ondanks het Europees verbod op elektrisch vissen, lappen de Nederlanders het verbod aan hun laars. Verschillende Belgische vissers brachten Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) daarvan op de hoogte.

Dit gaat lijnrecht in tegen het verbod

“Op 1 april ging het verbod van kracht en kreeg Nederland enkel nog de toelating om 5% van hun vloot elektrisch te laten vissen. Dit tot 30 juni 2021. Dat de Nederlandse minister eind maart toch toelating gaf aan 37 pulskotters, gaat lijnrecht in tegen het verbod. Daarenboven blijken sommige Nederlandse vissers de regels opnieuw te omzeilen door hun boten in Duitsland in te schrijven. Ik stel mij grote vragen bij deze gang van zaken en zal de bevoegde Commissaris Karmenu Vella daarover interpelleren.”

De Europese wetgeving biedt de mogelijkheid om voor de Belgische kust in de 12-mijlszone een volledig verbod op elektrisch vissen af te kondigen.

Boomerang

“Deze optie moeten we zeker overwegen want op die manier sluiten we onmiddellijk alle achterpoortjes. Zo is voor iedereen duidelijk wat kan en niet kan. Alleen op die manier vermijden we dat er opnieuw ‘creatieve’ oplossingen worden gezocht zoals onder de vorige wetgeving. Onduidelijke regels en verkeerde interpretatie zorgden er immers voor dat Nederland massaal investeerde in de pulskor. Die beslissing komt nu als een boomerang terug met veel economisch leed tot gevolg.”