Tom Vandenkendelaere landbouw crisis landbouwcrisis

Straatsburg, 13 december – Vandaag keurde het Europees Parlement een rapport goed over de aanpak van prijsvolatiliteit in de landbouwsector. Het was de landbouwcrisis die er het Parlement toe aanzette om te onderzoeken waar het Europees landbouwbeleid fout loopt. Het landbouwbeleid is de grootste uitgavenpost is van de EU en toch krijgt de landbouwer geen eerlijke prijs. Tom Vandenkendelaere, landbouwexpert van CD&V in het Europees Parlement, drukte zijn stempel op de tekst:

Nood aan nieuwe aanpak

De voortdurende prijsschommelingen maken het onze boeren erg lastig. De landbouwer heeft het weer en Ruslandcrisis niet in de hand. Toch bepalen deze zijn verkoopprijs. We hebben een nieuwe aanpak nodig die het probleem structureel en blijvend oplost. Daarom pleit ik voor nieuwe instrumenten als een oogstverzekering. Deze optie werd al in het huidig GLB opgenomen, maar moet nu verder worden uitgewerkt.

Europa zou hiermee de weg volgen van de VS. De Wereldhandelsorganisatie bepaalde in 1994 al dat landen niet zomaar meer de prijzen kunnen bepalen voor voedsel. De VS loste de grote prijsschommelingen voor voedsel op door, onder meer, een gesubsidieerd stelsels van oogstverzekeringen. Vandenkendelaere wil in Europa op middellange termijn dezelfde oplossing voor onze boeren. Op korte termijn kunnen andere maatregelen voorlopig soelaas bieden.

Ook kosten monitoren

Ik pleitte al eerder voor marktobservatoria die de landbouwer voorzien van alle informatie over de evolutie van de voedselprijzen. Dit jaar heeft Commissie dergelijke observatoria voor melk en vlees op poten gezet. En met succes. Maar nu wil ik nog stap verder gaan. Naast de verkoopprijzen moeten ook de kosten worden gemonitord. De winst wordt immers bepaald door de kosten van de opbrengsten af te trekken.

Verder schreef Vandenkendelaere in het rapport dat er meer aandacht moet zijn voor economische opleidingen voor landbouwers.

“Landbouwers zijn goed in landbouw, maar een landbouwer is ook een ondernemer. Daarom moeten we hem van een degelijke economische opleiding voorzien. Wist je trouwens dat veel landbouwers niet eens weken met geschreven contracten? Ook dat wil ik veranderen. Het wordt hoog tijd dat de hardwerkende landbouwer een eerlijke prijs krijgt. Fair trade gaat niet enkel over koffie en bananen.”