Tom Vandenkendelaere Landbouw Landbouwcommissie

Brussel, 14 maart 2016 – In de marge van de Europese landbouwraad betogen Vlaamse en Waalse landbouworganisaties vandaag in Brussel. De boeren eisen een coherent landbouwbeleid en een degelijk inkomen. Dat laatste is meteen het belangrijkste agendapunt van de Landbouwraad: hoe een deftig inkomen garanderen in het post-quota tijdperk waarin het marktstabiliserend beleid van de EU is weggevallen.

Beleid omgooien

Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V): ” Het water staat veel boeren vandaag aan de lippen. Wij geloven in een duurzame toekomst voor onze landbouwers, maar om dat te bereiken moet de Europese Commissie haar beleid omgooien. Er moet structureel worden ingegrepen en boeren moeten zelf de middelen in handen krijgen om een eerlijke prijs voor hun producten te garanderen. Wij stellen een drieledige aanpak voor met inkomensstabilisatie, transparante, gedeelde informatie over de reële markt én sterkere producentenorganisaties.”

Quote Tom Vandenkendelaere

“We moeten de landbouwer de keuze geven om van directe inkomenssteun te evolueren naar een verzekeringssubsidie,  zoals bijvoorbeeld in de VS. Als de prijs die de landbouwer krijgt te ver zakt, komt de gekozen verzekering tussen. Zo wordt het inkomen van de boer op duurzame wijze gestabiliseerd.”

Aanbod afstemmen op de markt

“Door bovendien veel meer in te zetten op risicobeheersing en het verzamelen van relevante data, kan de landbouwer zijn aanbod beter afstemmen op de markt. Dit vraagt een omkering van de redenering van het Europese systeem van directe inkomenssteun waarbij de boeren weinig of geen middelen hebben om de risico’s eigen aan het vak te beheersen.”

“Vandaag moeten boeren de prijs aanvaarden die supermarkten hen willen betalen, ook al lijden ze verlies. Dit kan anders: boeren moeten zich verenigen in producentenorganisaties, zodat ze sterk staan aan de onderhandelingstafel.”

“België zal vandaag pleiten voor extra steun voor producentenorganisaties en een Europees Prijzenobservatorium in alle sectoren, maar ook in het Europees Parlement blijven we op tafel slaan.”