Gemeenteraadslid VANRSL

Tom werd op 14 oktober 2018 met 1883 in Roeselare verkozen. Hij zetelt sinds januari 2019 in de Roeselaarse gemeenteraad.

Tom Vandenkendelaere gemeenteraad Roeselare

EUTOM: Europees kantoor in Roeselare, een Vlaamse primeur

Manestraat 24, Roeselare

Kom graag langs!

We verwelkomen u graag van dinsdag tot vrijdag en op zaterdagochtend.

Een afspraak maken kan ook: roeselare@eutom.eu

Open op dinsdag, donderdag, vrijdag van 9 tot 17u.

Op woensdag en zaterdag in de voormiddag van 9 tot 12u.

Missie
Europees kantoor in het centrum van Roeselare

Europa lijkt zo ver weg en nochtans bepaalt het grote delen van ons dagelijkse leven: we betalen met euro’s, we hoppen heel gemakkelijk de grens over voor onze job, op vakantie of, als Erasmusstudent. Met een kantoor in zijn thuisstad Roeselare wil Tom inspelen op de aan informatie dichtbij en tegelijk proactief naar buiten treden met initiatieven om Europa op een frisse manier dichterbij te brengen. Het kantoor wil daarbij een contactpunt zijn waar burgers, verenigingen, scholen en bedrijven met vragen, groot of klein, terecht kunnen. Met een koffie en een persoonlijke ontvangst willen we in het Europees kantoor het juiste kader bieden om Europese onderwerpen onder de mensen te brengen.

Dienstbetoon 2.0
We gaan resoluut voor ‘dienstbaarheid 2.0’

Na anderhalf jaar in het Parlement is het overduidelijk: over Europa bestaat heel wat onduidelijkheid. Mensen hebben, terecht, veel vragen. Met dit kantoor wil Tom de dynamiek omdraaien en pro-actief antwoorden bieden: Wat kan Europa betekenen voor jezelf, je ouders, je kinderen en zelfs je buurman? Daarbij gaan we resoluut voor ‘dienstbaarheid 2.0’. Wij bieden een toegankelijk platform om oplossingen aan te reiken of toch, ten minste de juiste puzzelstukken waar je zelf mee aan de slag kan.

Proactief
Netwerk van de Manestraat tot Stockholm, Sofia en Sicilië

Met gerichte informatie- en netwerkavonden en kleinschalige ontbijtvergaderingen wil Tom de weg naar nuttige informatie voor de West-Vlamingen, de Roeselarenaars in het bijzonder, vergemakkelijken. Zo plant het Europees kantoor een eerste reeks informatie-avonden, en een uitwuifmoment voor alle West-Vlaamse Erasmusstudenten net voor ze vertrekken naar het buitenland.