Tom Vandenkendelaere Erasmus

Oude grenzen, nieuwe kansen. Als kind van de Schengenzone pleit ik voor sterke grensoverschrijdende regionale samenwerking. Een doelgerichte aanpak van grensproblematieken hoort daar integraal bij.

LEES MEER

De ‘hidden champions’ van morgen zitten vandaag op de schoolbanken. We kunnen Europa nog veel meer inschakelen om hen betere toekomstkansen te bieden.

De toekomst van landbouw in Vlaanderen wordt op Europees niveau beslist. Die toekomst is niet alleen van belang voor jonge landbouwers, maar voor de gehele agrovoedingsketen.