Tom Vandenkendelaere
Straatsburg, 16 april 2019.
Het Europees Parlement keurt vandaag een nieuwe richtlijn goed die tot doel heeft transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te creëren, in het bijzonder voor werknemers in atypische arbeidsvormen. 
 
“Dit is het sociale Europa in actie! Dankzij deze hervormde richtlijn zullen meer werknemers in heel Europa beschermd worden en dan vooral het groeiende aantal mensen dat werkzaam is in nieuwe vormen van werk zoals flexibele banen en oproepcontracten, en huishoudelijk personeel. Er is een revolutie gaande op de arbeidsmarkt en het is de taak van Europa om als kompas te fungeren voor de lidstaten.”
 
“Alle werknemers zullen bij aanvang van hun job weten wat hun rechten en plichten zijn, ongeacht de looptijd én het aantal werkuren van hun overeenkomst. Werknemers krijgen het recht om met hun werkgever overeen te komen wanneer zij beschikbaar blijven en hoelang op voorhand zij moeten worden ingelicht over te verrichten werk. Erg belangrijk is ook dat oproepwerkers niet langer kunnen worden ontslagen als zij weigeren op zeer korte termijn werk te verrichten. In ons land is de praktijk van werken met nulurencontracten terecht verboden. Maar in die landen waar het wel nog kan zullen werkgevers hun werknemers met nulurencontracten niet langer verbieden een extra baan te nemen bij een andere werkgever. Dit is waar het bij een sociaal Europa écht om draait.”