Tom Vandenkendelaere
Aanpassing BTW-wetgeving

Elektronische boeken die je kunt downloaden op Kindle of andere e-readers en publicaties zoals online kranten zullen binnenkort goedkoper worden. De commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement (ECON) keurt vandaag een voorstel goed om de EU BTW-wetgeving aan te passen. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) leidde de onderhandelingen over het BTW-tarief voor boeken, kranten en magazines: 

Quote Tom Vandenkendelaere

Lidstaten zullen de optie hebben om hetzelfde verlaagde, superverlaagde of 0% BTW-tarief toe te passen op e-boeken, en elektronische kranten en magazines, dat nu alleen beschikbaar is voor papieren publicaties. Voor e-publicaties geldt vandaag een standaard BTW-tarief van mimimaal 15%. Elektronische publicaties worden immers als e-dienst beschouwd en niet als boeken of kranten, waardoor ze niet in aanmerking komen voor een verlaagd tarief.

Dubbele standaard

“De markt van de e-boeken doet het erg goed en is sterk gegroeid in de afgelopen 10 jaar. Vandaag houdt het geen steek om een dubbele standaard te hanteren en een online krant zwaarder te belasten dan een papieren krant die je in de krantenwinkel koopt. Deze nieuwe richtlijn geeft lidstaten de mogelijkheid het verlaagde BTW –tarief toe te passen op e-boeken, kranten en tijdschriften, waardoor auteurs, uitgevers en boekhandelaars maximaal gebruik kunnen maken van dit nieuwe platform.”                               

Digital Single Market-strategie

De verlaagde btw-tarieven vormen een onderdeel van de Digital Single Market-strategie van de Europese Commissie en van het Actieplan voor een eengemaakte Europese BTW-zone. Om oneerlijke concurrentie over de grenzen heen te vermijden, zijn er binnen de EU afspraken gemaakt over minimumtarieven voor BTW. Nationale regeringen kunnen hogere tarieven hanteren als ze dat wensen.