Tom Vandenkendelaere GLB gemeenschappelijk landbouw beleid landbouwcommissie

Brussel – Op donderdag 2 februari lanceerde Europees Commissaris voor Landbouw Hogan een consultatieronde over het nieuwe Europese landbouwbeleid. Vereenvoudiging en modernisering zijn de kernwoorden. De rondvraag zal zo’n drie maanden duren.

Nood aan update GLB

Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de landbouwcommissie in het Europees Parlement: “Als er één ding is wat we moeten onthouden uit de landbouwcrisis van de laatste jaren is de dringende nood aan een update van het Europees landbouwbeleid (GLB). De prijzen die alle kanten opgaan, de Russische boycot, het nieuwe klimaatakkoord, de Brexit: het GLB moet worden hervormd zodat het veel efficiënter kan inspelen op veranderingen in de markt.”

De consultatieronde is een goede eerste stap. Landbouwers, burgers en belangenorganisaties kunnen nu hun mening geven over hoe zij het Europees Landbouwbeleid willen hervormd zien. In juli worden de resultaten bekendgemaakt.

Quote Tom Vandenkendelaere

“Mijn visie is duidelijk. We hebben een nieuwe aanpak nodig die de problemen structureel en blijvend oplost. Daarom pleit ik voor nieuwe instrumenten als een oogstverzekering. Deze optie werd al in het huidig GLB opgenomen, maar moet nu verder worden uitgewerkt. Maar onder de huidige regelgeving kunnen we nu al stappen zetten. Door naast de verkoopprijzen ook de kosten te monitoren bijvoorbeeld. Of door jonge landbouwers een degelijke economische opleiding te geven. Het einddoel is duidelijk: het wordt hoog tijd dat de hardwerkende landbouwer een eerlijke prijs krijgt. Fair trade gaat niet enkel over koffie en bananen.”