Villa Politica

Het voornemen van de Britse premier David Cameron om in 2017 of zelfs al volgend jaar een referendum te houden in het Verenigd Koninkrijk over het Britse EU-lidmaatschap wordt in Brussel niet echt op gejuich onthaald. Dat kon ik op 19 mei ook toelichten aan Linda De Win van Villa Politica. Herbekijk de uitzending (of het afzonderlijke fragment onderaan) hier.

Tom Vandenkendelaere_Villa Politica_Straatsburg_Brexit 20150519

Nog even een round-up over van waar we komen en waarheen het kan gaan:

Gok met referendum

Cameron zwichtte in aanloop van de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk voor de toenemende druk van eurosceptische partijen zoals UKIP van Nigel Farage. Die haalden uiteindelijk aardig wat stemmen binnen maar konden, door het Britse kiesstelsel, slechts één zetel veroveren in het Lagerhuis. Cameron zelf behaalde volkomen onverwacht een absolute meerderheid met zijn Conservatieve partij.

De gok met het referendum heeft dus gewerkt. Nu valt het af te wachten of Cameron zijn hand niet overspeeld heeft. Ik denk eerlijk gezegd dat de kaarten toch nog goed kunnen vallen. Voor Europa én voor de Britten.

Onderhandelingen openen perspectieven

In de aanloop naar het referendum zal Cameron moeten onderhandelen met de EU. Hij zal een trofee in handen moeten hebben vooraleer hij, als sterke zittende premier, officieel zijn steun kan geven aan een verlengd verblijf in de EU. Deze onderhandelingen openen perspectieven. De Unie moet hier duidelijk stelling nemen: aan de fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van personen wordt onder geen beding geraakt. Over andere dingen kunnen we praten, maar het mag geen pick-and-choose worden. Belangrijk is ook dat, als er hervormingen worden voorgesteld aan de Britten, alle Europese lidstaten mee instemmen. Als we het slim aanpakken kan dergelijk akkoord de Unie ook sterker maken voor de toekomst. Daarnaast is het niet de bedoeling dat we iedere paar jaar telkens weer opnieuw het Britse lidmaatschap heronderhandelen. Daarom moet de discussie grondig gebeuren en ‘made to last’ zijn. Bottom line: onderhandelingen en een transparant en duidelijk akkoord met het Verenigd Koninkrijk zijn een must, want voor een Brexit staat niemand te springen – alleszins in Brussel niet en in grote mate ook in het Verenigd Koninkrijk niet.