Europa voor Tom?

Tom wil graag nadruk leggen op de punten die voor hem belangrijk zijn. Wat betekent Europa voor Tom?

Tom en zijn politieke mandaat

Een blik achter de schermen van Toms parlementsmandaat.

Jeugd

2 september 1984 - Roeselare

Tom Vandenkendelaere werd geboren op 2 september 1984 in Roeselare. Na lagere school te hebben gelopen in de Sint-Jozefsschool, studeerde hij Latijn-Moderne Talen aan het Instituut Klein Seminarie. Nadien trok hij naar Brussel om er vertaler-tolk Engels-Duits te worden aan het Franstalige Institut Libre Marie Haps.

Student

Erasmusstudent - Ambassade - Doctor Internationale Relaties - Kent

Echt proeven van Europa kon hij in 2004 toen hij als Erasmusstudent in Magdeburg, Duitsland studeerde en nadien ook op de Belgische Ambassade in Berlijn stage liep. In 2007 behaalde Tom aan de Universiteit van Kent een Master in Internationale Relaties. In 2014 promoveerde Tom aan diezelfde universiteit als doctor in de Internationale Relaties, met een proefschrift over de invloed van de toetreding van Polen tot de EU op de Duits-Poolse politieke relaties. Tijdens het schrijven van dat doctoraat gaf hij les rond de Politiek van de Europese Unie en was hij tevens gast-onderzoeker aan het Otto Suhr Instituut voor Politieke Wetenschappen in Berlijn en aan het Instituut voor Internationale Relaties aan de Universiteit van Warschau.

Eerste job

Attaché - Buitenlandse Zaken

Naast zijn studies werkte Tom als attaché bij de F.O.D. Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking, en was hij voornamelijk betrokken in de voorbereiding van de ASEM 8 Top van Aziatische en Europese landen die plaatsvond in Brussel in oktober 2010. Nadien werd hij verantwoordelijk voor de opvolging van de politieke en economische bilaterale relaties van ons land met Vietnam en de Filippijnen, en de voorbereiding van de Economische Zendingen van toenmalig Prins Filip.

Politiek

Voorzitter JONGCD&V - Eerste opvolger - 31.716 stemmen

In 2012 werd Tom verkozen tot nationaal voorzitter van JONGCD&V voor de termijn 2013-2015. Aan dat mandaat kwam een einde toen hij op 6 november 2014 Europees Commissaris Marianne Thyssen opvolgde in het Europese Parlement. Tom is daar hoofdlid van de commissie Economische & Monetaire Zaken en van de Interparlementaire Delegatie met Australië en Nieuw-Zeeland. Daarnaast is hij bijlid van de commissies Landbouw en Werk & Sociale Zaken.

Roeselare

Thuisstad - project RSL

Uiteraard is hij actief in de Roeselaarse politiek waar hij ondervoorzitter is van de lokale CD&V-afdeling. Tom werd op 14 oktober 2018 met 1883 stemmen verkozen en zetelt sinds januari 2019 in de gemeenteraad in Roeselare. Hij heeft een Europees-lokaal kantoor in het centrum van Roeselare - EUTOM (Manestraat 24). In zijn vrije tijd houdt hij van volleybal, rally, sporten en lekker eten. Hij is getrouwd met Marlies en samen hebben ze een zoontje, César Vandenkendelaere.

Waarom Tom aan politiek doet?