Tom Vandenkendelaere Landbouw

Brussel, 3 april 2019.

De Europese Unie is erg afhankelijk van de invoer van plantaardige eiwitten. Europa importeert jaarlijks 17 miljoen ton ruwe eiwitten uit landen als Brazilië, Argentinië en de VS. Om onze zelfvoorziening op te krikken suggereren wetenschappers om insecten te gebruiken als veevoeder. De Commissie bevestigde in een antwoord op een parlementaire vraag van Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de landbouwcommissie, dat men volop onderzoekt om insecten als voer voor pluimvee toe te staan.

 Eiwitten nodig

“Voor een evenwichtige voeding van onze veestapel zijn eiwitten nodig. Het probleem is dat we die zelf niet genoeg produceren. Dat maakt ons sterk afhankelijk van massale invoer van bv. Braziliaanse soja. Daarenboven is deze praktijk absoluut niet duurzaam. Het kweken van insecten is een veelbelovende piste om minstens voor een stuk tegemoet te komen aan dat probleem. Dat erkende de Commissie eerder al door een strategisch veiligheidsconcept voor insecten als veevoeder uit te werken. Sedert 2017 staat Europa al verwerkte insecten toe in vismeel.”

 Werk maken van kringlooplandbouw

“Deze week vernam ik van bevoegd Commissaris Andriukaitis dat men momenteel onderzoekt of deze praktijk kan worden uitgebreid voor niet-herkauwende dieren, zoals pluimvee. De technische besprekingen met de lidstaten zijn intussen al begonnen. De bocht is dus ingezet en dat is erg goed nieuws. Om werk te maken van de kringlooplandbouw én tegelijk zelfvoorzienend te worden moeten we out of the box denken. Insectenkweek voor veevoeder is meer dan een oplossing, het is de toekomst.”

 Klik hier voor de link naar de vraag en het antwoord.