Tom Vandenkendelaere

Brussel, 20 juli 2018

Meer dan een jaar geleden zette het Europees Parlement het licht op groen om de btw-regels op e-boeken en publicaties zoals online kranten en magazines, aan te passen. Sedertdien zit het dossier echter muurvast in de Raad van Ministers. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) leidde de onderhandelingen in het Parlement en is erg ontgoocheld.

Werk maken van een eengemaakte digitale markt

“Als we serieus werk willen maken van de eengemaakte digitale markt, moeten we alle barrières voor toegang tot online content slopen. Dit voorstel doet precies dat: lidstaten krijgen de mogelijkheid om hetzelfde verlaagde, superverlaagde of 0% btw-tarief toe te passen op e-boeken en andere elektronische publicaties, als voor papieren publicaties. Momenteel geldt voor e-publicaties nog steeds het standaardtarief van minimum 15%, omdat ze beschouwd worden als diensten en niet als goederen. Daardoor ontstaat er een significant commercieel nadeel tegenover papieren publicaties.”

De finale beslissing blijft uit…

“Hoewel de ganse sector -auteurs, uitgevers én boekhandelaars- vragende partij is, blijft een finale beslissing uit. Dat werd me onlangs nog bevestigd toen ik de bevoegde Commissaris hierover interpelleerde. Door schimmig politiek spel binnen de Raad wordt dit dossier, waar eigenlijk niemand grote problemen mee heeft, al meer dan een jaar geblokkeerd. Dat is jammer voor de sector maar ook voor de geloofwaardigheid van de Europese besluitvorming. Situaties als deze sterken mij in de overtuiging dat de unanimiteit die in fiscale zaken de regel is, een serieuze rem blijft zetten op onze agenda van fiscale rechtvaardigheid. Hoog tijd om daar verandering in te brengen.”

Digital Single Market-strategie

De verlaagde btw-tarieven vormen een onderdeel van de Digital Single Market-strategie van de Europese Commissie en van het Actieplan voor een eengemaakte Europese BTW-zone. Om oneerlijke concurrentie over de grenzen heen te vermijden, zijn er binnen de EU afspraken gemaakt over minimumtarieven voor BTW.  Nationale regeringen kunnen hogere tarieven hanteren als ze dat wensen. Op dit moment valt de duur of het resultaat van de besprekingen in de Raad niet te voorspellen.