Tom Vandenkendelaere

Eerste opvolger - Europese Parlementsverkiezingen

Hoofdlid

commissie Economische en Monetaire Zaken

Bijlid

commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken

Bijlid

commissie Landbouw

497
Bezoekers in EUTOM
10.200
Liter koffie
278
Afgewerkte vragendossiers
314
Bezoeken aan het Europees Parlement
evp fractie Tom Vandenkendelaere