TOM VANDENKENDELAERE

1STE OPVOLGER EUROPEES PARLEMENT CD&V

MEER INFO
Rechtvaardige belastingen

Economie & Monetaire Zaken

Niemand betaalt graag belastingen, dat is algemeen geweten. Luxleaks, Panama Papers en anderen toonden ons de afgelopen jaren dat er tussen de verschillende belastingwetgevingen van de lidstaten enorme gaten zitten. Op die manier ontsnapten enkele grote spelers aan heel wat belastingen. Sterkere wetgeving op Europees niveau en meer (verplichte) samenwerking tussen landen moet net die gaten aanpakken.

Eerlijke arbeidsmarkt

Werk & Sociale Zaken

In de afgelopen jaren stuurde Commissaris Marianne Thyssen de arbeidsmarktregels gevoelig bij. Gedaan met enkel minimumlonen voor buitenlandse werkkrachten, gedaan met camioneurs die het weekend in hun cabine doorbrengen... Maar de platformeconomie (Uber, Delivroo...) stelt ons voor nieuwe arbeidsmarktuitdagingen. Daarom zijn eerlijke spelregels ook voor toekomstige jobs zo belangrijk en is de controle op de huidige afspraken al even belangrijk.

Eerlijke prijzen voor onze boeren

Landbouw

De beste voedselproducten, die komen van bij ons. Maar de prijs die de boer ervoor betaald krijgt, is vaak te laag. Willen we de sector in stand houden en straks nog boeren over houden, en willen we samen met hen werken aan een duurzaam landbouwbeleid, dan moeten we sowieso ook iets doen aan hun economische positie. Want zonder boeren geen duurzame landbouw, noch lekker eten op ons bord.

497
Bezoekers in EUTOM
10.200
Liter koffie
278
Afgewerkte vragendossiers
314
Bezoeken aan het Europees Parlement
evp fractie Tom Vandenkendelaere